Организация на движението- ул. „Елена Снежина“

Във връзка с изграждане на канализация в кв „Драгалевци“ от 02.02.2024 г. до 31.05.2024 г. /включително/  се забранява влизането на пътните превозни средства /ППС/ по ул. „Eлена Снежина“ между ул. „Ген. Ковачев“ и ул. „Маестро Г. Атанасов“, по ул. „Маестро Г. Атанасов“ между ул. „Елена Снежина“ и ул. „Ген. Ковачев“, с изключение на ППС, които са собственост на лица живеещи в зоната, за която е въведена забраната, както и за ППС, които обслужват по утвърден график обекти в сигнализираните пътни участъци. “

02.05.2024