Организация на движението по ул. “Г. Бенковски“

От 07:00 часа на 23.05.2024 г. до 24:00 часа на 24.05.2024 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства по ул. „Г. Бенковски” в участъка между бул. „Цар Освободител” и ул. „Аксаков” с изключение на превозните средства на Българската национална телевизия, отразяващи събитието.
От 18:30 часа до 21:00 часа на 24.05.2024 г. се забранява влизането на пътни превозни средства в двете посоки по ул. „Г. С. Раковски” в участъка между бул. „Цар Освободител” и ул. „Ген. Гурко”.

22.05.2024