Организация на движението за ул. „Цар Шишман“

От 06.07.2023 г. до 31.07.2023 г. (включително) се въвеждат следните промени в организацията на движение:
- забранява се влизането на пътни превозни средства през кръстовище ул. „Цар Шишман“ – ул. „Аксаков“;
- забранява се влизането на превозни средства по ул. „Цар Шишман“ между ул. „Славянска“ и пл. „Народно събрание“;

Променя се посоката на движение по ул. „Добруджа“, като същата да става от ул. „Славянска“ към ул. „Аксаков“.

Забранява се влизането, престоят и паркирането на превозни средства по: ул. „Аксаков“ между ул. „Добруджа“ и ул. „Цар Шишман“, ул. „Аксаков“ между ул. „Цар Шишман“ и бул. „Васил Левски“, ул. „Хаджи Димитър“ между ул. „Цар Шишман“ и бул. „Васил Левски“ и ул. „Достоевски“ с изключение на тези, притежаващи стикер за локално платено паркиране в подзона 3 и подзона 4.

06.07.2023