Организация на движението за снимки по ул. “592“

От 17:00 часа на 07.05.2024 г. до 17:00 часа на 08.05.2024 г. се забранява престоят и паркирането с изключение на превозните средства на снимачния екип на ул. „592“ в участъка между ул. „Иван Димитров – Куклата“ и ул. „Владово“ – 15 (петнадесет) броя паркоместа.
От 09:30 часа до 16:00 часа на 08.05.2024 г. се забранява влизането на пътни превозни средства за максимум 1 (една) минута, по три пъти на час (19 пъти за периода), в крайна дясна лента на ул. „Иван Димитров – Куклата“ в участъка между бул. „Шипченски проход“ и ул. „592“ с посока на движение към ул. „Гео Милев“.

26.04.2024