Организация на движението за провеждане на „Пролетен базар на книгата – София“

Във връзка с провеждането на „Пролетен базар на книгата – София“, част от Календара на културните събития на Столична община за 2024 г., от 8:00 часа до 24:00 часа на 29.05.2024 г. и на 03.06.2024 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите, обслужващи мероприятието, на:
- северната страна на бул. „Патриарх Евтимий“ в участъка между ул. „Проф. Фритьоф Нансен“ и ул. „Христо Белчев“ (от страната на Национален дворец на културата) – 5 (пет) броя паркоместа;
- източната страна на бул. „Витоша“ – преди кръстовището с бул. „Патриарх Евтимий“ (от страната на Национален дворец на културата) – 5 (пет) броя паркоместа.

 

23.05.2024