Организация на движението за провеждане на фестивал на 11, 12 и 13.05.2023 г. на пл. „Петко Р. Славейков“

От 08.30 до 19.30 часа на 11, 12 и 13.05.2023 г. се забранява престоя и паркирането на пътни превозни средства на ул. „Уилям Гладстон” между ул. „Хан Крум” пл. „Петко Р. Славейков” – 3 (три) паркоместа.

10.05.2023