Организация на движението за провеждане на събитието „Пролет в КвАРТал“

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието, както следва: 
От 15:00 часа на 17.05.2024 г. до 22:30 часа на 19.05.2024 г.:
- на ул. „Триадица“ между ул. „Веслец“ и ул. „Сердика“;
- на ул. „Сердика“ между ул. „Триадица“ и ул. „Искър“;
- на ул. „Будапеща“ между № 1 и № 6.;
- на паркинга пред сградата на Направление архитектура и градоустройство (НАГ);
- на ул. „Сердика" № 19 – 2 (две) паркоместа;
- на ул. "Георги Бенковски“ № 27, пред „Махала“ – 2 (две) паркоместа.

От 08:00 до 22:30 часа на 18.05.2024 г. на ул. „Веслец“ между ул. "Екзарх Йосиф“ и ул. „Цар Симеон“.

От 16:00 до 22:30 на 17.05.2024 г., от 08:00 до 22:30 часа на 18. – 19.05.2024 г.:
- по ул. „Триадица“ между ул. „Веслец“ и ул. „Сердика“;
- по ул. „Сердика“ между ул. „Триадица“ и ул. „Искър“;
- по ул. „Будапеща“ между № 1 и № 6.

От 12:00 до 22:30 часа на 18.05.2024 г. на ул. „Веслец“ между ул. "Екзарх Йосиф“ и ул. „Цар Симеон“.

16.05.2024