Организация на движението за провеждане на събитие за националния празник на Република Полша

От 11.00 до 15.00 часа на 16.05.2024 г. се забранява  престоят и паркирането на пътни превозни средства, с изключение на автомобилите, обслужващи мероприятието, на:
- ул. „Хан Крум” в участъка между бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” и ул. „Любен Каравелов”;
- ул. „Любен Каравелов” в участъка между ул. „6-ти септември” и ул. „Хан Крум”.
От 12.00 до 15.00 часа на 16.05.2024 г.  се забранява  влизането на пътни превозни средства, с изключение на автомобилите, обслужващи мероприятието, само при необходимост и по преценка на отдел „Пътна полиция” при СДВР по:
- ул. „Хан Крум” в участъка между бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” и ул. „Любен Каравелов”;
- ул. „Любен Каравелов” в участъка между ул. „6-ти септември” и ул. „Хан Крум”.

02.05.2024