Организация на движението за провеждане на изложение пред „Интер Експо Център“

От 18:00 часа до 22:00 часа на 30.05.2023 г. и 31.05.2023 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на превозните средства, обслужващи мероприятието, на паркинга на локалното пътно платно на бул. „Цариградско шосе“ № 147 при „Интер Експо Център“ – 45 (четиридесет и пет) броя паркоместа.

29.05.2023