Организация на движението за измиване на "Софийски околовръстен път" – Южна дъга

От 23:00 часа на 19.05.2024 г. до 05:00 часа на 20.05.2024 г. се забранява влизането на пътни превозни средства по централното северно и южно пътно платно на "Софийски околовръстен път" (СОП) в участъка от бул. „Александър Малинов“ до бензиностанция „ЕКО“. Движението ще се извършва в локалните пътни платна в същия участък.
От 23:00 часа на 20.05.2024 г. до 05:00 часа на 21.05.2024 г. се забранява влизането на пътни превозни средства по централното северно пътно платно на СОП в участъка от бензиностанция „ЕКО“ до бул. „България“. Движението ще се извършва в северното локално пътно платно в същия участък.
От 23:00 часа на 21.05.2024 г. до 05:00 часа на 22.05.2024 г. се забранява влизането на пътни превозни средства по централното южно пътно платно на СОП в участъка от бул. „България“ до бензиностанция „ЕКО“. Движението ще се извършва в локалното южно пътно платно в същия участък.

16.05.2024