Организация на движението за изграждане на канализация в кв. "Драгалевци" по ул. "Папрат"

До 31.05.2024 г. (включително) се въвеждат следните промени в организацията на движението:

Забранява се влизането на пътните превозни средства (ППС) по ул. "Папрат" между ул. "Горска поляна" и ул. "Маестро Г. Атанасов", по ул. "Захари Зограф" между ул. "Папрат" и ул. "Крушова градина", с изключение на ППС, които са собственост на лица, живеещи в зоната, за която е въведена забраната, както и за ППС, които обслужват по утвърден график обекти в сигнализираните пътни участъци.

Остава  еднопосочно движение по следните улици в кв. "Драгалевци":

  • ул. "Бела Дона" между ул. "Папрат" и ул. "Маестро Г. Атанасов" с посока към ул. "Маестро Г. Атанасов";
  • ул. "Глухарче" между ул. "Бела Дона" и ул. "Карнобатски проход" с посока към ул. "Карнобатски проход";
  • ул. "Деян Горинов" между ул. "Карнобатски проход" и ул. "Маестро Г. Атанасов" с посока към ул. "Маестро Г. Атанасов";
  • ул. "Маестро Г. Атанасов" между ул. "Деян Горинов" и ул. "Папрат" с посока към ул. "Папрат";
  • ул. "Лагадина" между ул. "Горска поляна" и ул. "Елин Пелин" с посока към ул. "Елин Пелин";
  • ул. "Елин Пелин" между ул. "Лагадина" и ул. "Панайот Пипков" с посока към ул. "Панайот Пипков".
02.05.2024