Организация на движението за изграждане на канализационна мрежа на кв. „Обеля”

От 29.03.2023 г. до 27.04.2023 г. (включително) се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. „Акад. Дмитрий Лихачов“ между ул. „24-та“ и ул. „14-та“ в кв. „Обеля“ във връзка с изграждане на канализация.

За същия период от време се поменят част от маршрутите на градския транспорт:

Автобусни линии №№ 26 и 150:

- в посока ж.к. „Обеля 1“: от кв. „Гниляне“ и с. Волуяк по маршрутите до кръстовище ул. „115“ – ул. „8“, по ул. „8“, по ул. „14“ и по ул. „Акад. Дмитрий Лихачов“ по маршрутите до ж.к. "Обеля 1";

- в посока кв. „Гниляне“ и с. Волуяк: от ж.к. „Обеля 1“ по маршрутите до кръстовище ул. „Акад. Дмитрий Лихачов“ – ул. „14“, по ул. „14“, по ул. „11“, по ул. „115“ и от спирка с код 0163 „Бл. 207 ж.к. "Обеля 2“ по маршрутите.

За линиите се разкриват временни спирки:

- с код 6647 „Бл. 202 ж.к. "Обеля 2“ – временна“ на ул. „14“ след кръстовището с ул. „102“ в посока ж.к. „Обеля 1“;

- с код 6645 „Ул. 2 – временна“ на ул. „Акад. Дмитрий Лихачов“ след левия завой от ул. „14“ на 05,00 метра преди изхода от автобусното обръщало в посока ж.к. „Обеля 1“;

- с код 6646 „Ул. 2 – временна“ на ул. „Акад. Дмитрий Лихачов“ на 30,00 метра преди ул. „14“;

Автобусни линии №№ 30 и 31 (в посока кв. „Обеля“) ще се движат със скъсен маршрут до автобусното обръщало на ул. „Акад. Дмитрий Лихачов“.

Автобусите ще спират на временната спирка с код 6646 „Ул. 2-ра – временна“ за автобусни линии №№ 26 и 150. Разкрива се временна крайна и начална спирка с код 6658 „Ул. "Обелски могили“ в обръщателното колело.

Автобусна линия № 81 (в посока Северна промишлена зона) ще се движат: от с. Иваняне по действащия маршрут до кръстовище ул. „Акад. Дмитрий Лихачов“ – ул. „Обелски могили“, по ул. „Обелски могили“, по ул. „24“, по ул. „4“ и по ул. „Ефрем Чучков“ по маршрута двупосочно.

Автобусите ще спират двупосочно на временната спирка с кодове 6645 и 6646 „Ул. 2 – временна“ за автобусни линии №№ 26 и 150.

За линията се разкриват временни спирки, както следва:

- двупосочна „Ул. "Обелски могили – временна“, както следва:

- с код 6656 на ул. „24“ на 10,00 метра преди левия завой към ул. „Обелски могили“ в посока с. Иваняне;

- с код 6657  на ул. „24“ на 30,00 метра след десния от ул. „Обелски могили“ в посока Северна промишлена зона.

- двупосочна „Ул. 4 – временна“, както следва:

- с код 6654 на ул. „24“ на 20,00 метра след ул. „25“ в посока с. Иваняне;

- с код 6655 на ул. „24“ на 05,00 метра преди пешеходния мост на р. Какач в посока Северна промишлена зона.

- двупосочна „Гара Обеля – временна“, както следва:

- с код 6652 на ул. „4“ на 30,00 метра след ул. „21“ в посока с. Иваняне;

- с код 6653 на ул. „4“ на 10,00 метра преди ул. „Ефрем Чучков“ в посока Северна промишлена зона.

Разкрива се временна автобусна линия № 19, която ще се движи с маршрут от ж.к. „Обеля 1“ до кв. „Обеля“, както следва:

- в посока кв. „Обеля“: от ж.к. „Обеля 1“ по маршрута на автобусни линии №№ 26 и 150 до кръстовище ул. „Акад. Дмитрий Лихачов“ – ул. „14“, по ул. „14“, по ул. „11“, по ул. „115“, по ул. „10“ и по ул. „13“ до временна крайна и начална спирка с код 6648 „Кв. "Обеля" – временна“ на ул. „13“ на 25,00 метра преди ул. „5“;

- в посока ж.к. „Обеля 1“: от спирка с 6648 по ул. „13“, по ул. „5“, по ул. „12“, по ул. „8“, по ул. „14“ и по ул. „Акад. Дмитрий Лихачов“ по маршрута на автобусни линии №№ 26 и 150 до ж.к. „Обеля 1“.

Автобусите да спират:

- на съществуващите автобусни спирки по маршрута;

- на временните спирки:

- с код 6647 „Бл. 202 ж.к. "Обеля 2" – временна“ за автобусни линии №№ 26 и 150;

- двупосочната с кодове 6645 и 6646 „Ул. 2 – временна“ за автобусни линии № 26 и 150.

Разкриват се временни спирка, както следва:

- с код 6650 „Ул. 9 – временна“ на ул. „13“ след кръстовището с ул. „9“ в посока кв. „Обеля“;

- с код 6651 „Ул. 7 – временна“ на ул. „13“ след кръстовището с ул. „7“ в посока кв. „Обеля“;

- с код 6648 „Кв. "Обеля" – временна“ на ул. „13“ на 25,00 метра преди ул. „5“ – крайна и начална;

- с код 6649 „Ул. 7– временна“ на ул. „12“ след кръстовището с ул. „7“ в посока ж.к. „Обеля 1“.

30.03.2023