Организация на движението за заснемане на игрален филм за периода от 15.05.2024 г. до 30.05.2024 г.

Забранява се  престоят и паркирането, с изключение на превозните средства на снимачния екип и извън места за служебен абонамент в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:

-  От 17.00 часа на 15.05.2024 г. до 17.00 часа на 16.05.2024 г. на улицата пред бл. 120 и бл. 128 в ж.к. „Захарна фабрика“ - 20 (двадесет) броя паркоместа;

-  От 17.00 часа на 15.05.2024 г. до 17.00 часа на 16.05.2024 г. на улицата между бл. 128 и бл. 22 в ж.к. „Захарна фабрика“ - 15 (петнадесет) броя паркоместа;

- От 17.00 часа на 16.05.2024 г. до 17.00 часа на 17.05.2024 г. и от 07.00 часа до 22.00 часа на 20.05.2024 г. на улицата между бл. 122 и бл. 6 в ж.к. „Захарна фабрика“ - 15 (петнадесет) броя паркоместа;

- От 07.00 часа до 22.00 часа на 21.05.2024 г. на пл. „Стейпан Радич“ – 20 (двадесет) броя паркоместа;

- От 07.00 часа до 22.00 часа на 21.05.2024 г. на улицата между бл. 24 и бл. 51 в ж.к. „Захарна фабрика“ – 15 (петнадесет) броя паркоместа;

- От 07.00 часа до 22.00 часа на 23.05.2024 г. на ул. „Ген. Георги Тановски“ в участъка между бл. 18 и бл. 17  пред търговски комплекс „Слатина“ – 20 (двадесет) броя паркоместа;

- От 07.00 часа до 22.00 часа на 23.05.2024 г. на ул. „Хан Аспарух“ в участъка между ул. „Цар Самуил“ и бул. „Христо Ботев“ - 15 (петнадесет) броя паркоместа;

- От 07.00 часа до 22.00 часа на 23.05.2024 г. на ул. „Цар Самуил“ в участъка между бул. „Патриарх Евтимий“ и ул. „Хан Аспарух“ - 20 (двадесет) броя паркоместа;

- От 07.00 часа до 22.00 часа 25.05.2024 г. на паркинг на ул. „Стефан Стамболов“ пред автокъща „Банкя Ауто“ – 15 (петнадесет) броя паркоместа.

От 20.00 часа до 22.00 часа на 28.05.2024 г. се  забранява  влизането на пътни превозни средства  за максимум 1 (една) минута за заснемане на кадър, по  три пъти на час (6 пъти за периода), по ул. ул. „Цар Самуил.“ в участъка между бул. „Патриарх Евтимий“ и ул. „Хан Аспарух“.

02.05.2024