Организация на движението за заснемане на игрален филм на 25.05.2024 г. 

Забранява се престоят и паркирането с изключение на автомобилите на снимачния екип и извън места за служебен абонамент в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:
- От 08:00 часа до 14:00 часа на 25.05.2024 г. на паркинга на пл. „Николай Гяуров“ – 10 (десет) броя паркоместа;
- От 08:00 часа до 14:00 часа на 25.05.2024 г. на ул. „Св. Климент Охридски“ в участъка между локалното пътно платно на бул. „Цар Освободител“ и ул. „Шипка“ – 2 (два) броя паркоместа;
- От 08:00 часа но 17:00 часа на 25.05.2024 г. на ул. „Баку“ при хотел „Парк Витоша“ – 8 (осем) броя паркоместа.

23.05.2024