Организация на движението за заснемане на игрален филм  

Забранява се престоят и паркирането с изключение на превозните средства на снимачния екип, както следва:
- От 22:00 часа на 21.05.2024 г. до 03:00 часа на 22.05.2024 г. на пл. „Стейпан Радич“;
- От 17:00 часа до 22:00 часа на 21.05.2024 г. на ул. „Божана“ в участъка между ул. „Кукуш“ и ул. „Билянини извори“ – 20 (двадесет) броя паркоместа.

22.05.2024