Организация на движението за заснемане на българския игрален филм „За теб“

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:
- от 16:00 до 23:00 часа на 09.05.2024 г., от 15:00 до 22:00 часа на 19.05.2024 г. и на 21.05.2024 г. на ул. „Баку“ до „Витоша парк хотел“ – 8 (осем) паркоместа;
- от 16:00 до 22:00 часа на 11.05.2024 г. на ул. „Клокотница“ между бул. „Христо Ботев“ и ул. „Братя Миладинови“ – 10 (десет) паркоместа;
- от 16:00 до 22:00 часа на 18.05.2024 г. на бул. „Кръстю Пастухов“ между ул. „Иван Арабаджията“ и ул. „5017-та“ – 6 (шест) паркоместа;
- от 17:00 до 23:00 часа на 22.05.2024 г. на ул. „6-ти септември“ между ул. „Иван Вазов“ и ул. „Славянска“ – 5 (пет) паркоместа;
- от 17:00 до 23:00 часа на 22.05.2024 г. на ул. „6-ти септември“ между ул. „Славянска“ и ул. „Аксаков“ – 5 (пет) паркоместа.

09.05.2024