Организация на движението за Европейски фестивал на 09.05.2024 г.

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите, обслужващи мероприятието, и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:
- От 08:00 ч. до 20:00 ч. на 09.05.2024 г. и от 08:00 ч. – 18:00 ч. на 10.05.2024 г. на ул. „Кн. Александър I“ между бул. „Цар Освободител“ и ул. „Съборна“– 10 (десет) паркоместа;
- От 08:00 до 20:00 часа на 09.05.2024 г. на пл. „Кн. Александър I“ – 30 (тридесет) паркоместа.

09.05.2024