Организация на движението за доизграждане на канализационна мрежа на кв. „Обеля”

До 17.07.2023 г. (включително) се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. „Акад. Дмитрий Лихачов“ между ул. „24-та“ и ул. „14-та“ в кв. „Обеля“.

16.06.2023