Организация на движението за заснемане на клип

Във връзка със заснемане на рекламен клип се въвеждат промени в организацията на движение

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:

 От 08:00 до 20:00 часа на 28.05.2023 г. на бул. „Кн. Александър Дондуков“ между ул. „Сердика“ и ул. „Веслец“ – 10 (десет) паркоместа.

От 07:00 до 14:00 часа на 28.05.2023 г. под моста на Захарна фабрика до входа на подлеза – 15 (петнадесет) паркоместа.

► От 08:00 до 20:00 часа на 30.05.2023 г.:

- на ул. „Славянска“ между ул. „Георги Бенковски“ и площада пред Народен театър – 10 (десет) паркоместа;

- на ул.  „Георги Бенковски“ между ул. „Славянска“ и ул. „Иван Вазов“ – 10 (десет) паркоместа;

- на ул. „Иван Вазов“ между ул. „Г. С. Раковски“ и ул. „Георги Бенковски“ – 10 (десет) паркоместа.

26.05.2023