Организация на движението в кв. „Сеславци“ за автобусна линия № 117

От 08:00 часа на 11.05.2024 г. до приключване на мероприятието на 12.05.2024 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства, както следва:
- по ул. „Стара планина“ между ул. „Бреза“ и ул. „Г. С. Раковски“, кв. "Сеславци";
- на площада пред читалище „Пробуда“, кв. "Сеславци".
От 10:30 часа до приключване на мероприятието на 11 и 12.05.2024 г. се забранява влизането на пътни превозни средства, както следва:
- по ул. „Стара планина“ между ул. „Бреза“ и ул. „Г. С. Раковски“, кв. "Сеславци";
- по ул. „Пробуда“ между ул. „Кокиче“ и ул. „Мургаш“, включително и моста, кв. "Сеславци".
Променя се организацията на движение на автобусна линия № 117:
- автобусите ще преминават директно по улица „Чавдар“, двупосочно, без да влизат в кв. “Сеславци“,
- разкрива се двупосочна спирка в района на кръстовището на ул. „Чавдар“ с ул. „Стара планина“.

26.04.2024