Организация на движението във връзка с футболна среща на Националния стадион „Васил Левски”

От 08:30 до 20:00 часа на 15.05.2024 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието на паркинга на моста пред Националния стадион „Васил Левски” – 49 (четиридесет и девет) паркоместа.

14.05.2024