Организация на движението във връзка с почистване на транспортен подлез на бул. „Пейо К. Яворов“ при Телевизионната кула

Във връзка с почистване на  транспортен подлез на бул. „Пейо К. Яворов“ при Телевизионната кула от 00:30 часа до 04:30 часа на 08.06.2023 г. се забранява влизането на пътни превозни средства през транспортния подлез на бул. „Пейо К. Яворов“ при Телевизионната кула.

05.06.2023