Организация на движенето във връзка със филмова продукция

От 07.00 часа на 19.07.2023 г. до 07.00 часа на 21.07.2023 г. на ул. „Добри Христов“ в участъка между ул. „Осоговски проход“ и бул. „Цaр Борис III - 14 (четиринадесет) броя паркоместа“.

 

19.07.2023