Одобрен е служебен проект за разделение на сградата на 142. ОУ и 203. ПЕГ

Директорите на 142. ОУ „Николай Хайтов“ и 203. ПЕГ „Свети Методий“ Нели Недялкова и Таня Трапова одобриха служебен проект за разделение на сградата, която двете училища съвместяват. Служебният проект беше представен миналата седмица на специална среща, организирана от заместник-кмета по направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности“ Яна Генова. На нея освен директорите присъстваха общинските съветници Иван Таков, Иван Виделов, Грети Стефанова, Цветелина Симеонова-Заркин, арх. Росица Николова, кметът на район „Красно село“ Цвета Николаева, Христина Габровска, експерт в РУО София-град, Вероника Кирилова, юристконсулт в РУО София-град, и Йолита Тодорова, гл. юрисконсулт в дирекция „Образование“ към Столична община.

Целта на проекта е да се осигури максимално удобство за учениците от двете училищата. През последните шест години имаше няколко опита на различни институции да бъде решен казусът, но това не се случваше. Което пък водеше до редица негативни последици за учениците в двете училища.

Одобреният нов план трябва да мине през Комисията по образование, култура, наука и културно многообразие, след което ще бъде гласуван и от СОС. Целта е да влезе в сила за новата учебна година.
„Събрахме се, за да разрешим заедно един проблем, неглижиран твърде дълго време. Целта ни е да осигурим добра среда за децата и учителите, както и спокойствие за родителите. Обещахме на родителите, че ще направим всичко възможно, и спазихме обещанието си“ – заяви Яна Генова.

02.05.2024