Нов център за социална рехабилитация в кв. "Бенковски" ще подпомага хората с психични и интелектуални затруднения

Заместник-кметът по "Социални дейности и интеграция на хора с увреждания", Надежда Бачева, официално откри новия Център за социална рехабилитация и интеграция, предназначен за хора с психични разстройства и интелектуални затруднения, разположен в кв. "Бенковски". Центърът ще предоставя специализирана помощ и подкрепа за 40 пълнолетни лица, страдащи от различни дефицити.

Оборудван с модерни съоръжения и работещ с квалифициран персонал, включващ психолози, рехабилитатори, арттерапевти, музикотерапевти, трудотерапевти, социални работници и медицински специалисти. Центърът има за цел да стабилизира състоянието на посещаващите го лица. Програмата предвижда индивидуален подход към всеки клиент, с което се гарантира, че те ще получат необходимата подкрепа за изпълнение на ежедневните задачи, включително самостоятелното приготвяне на храна.

Възможност за обучение в Центъра се предоставя след подаване на заявления в Дирекциите за социално подпомагане и провеждане на предварителна оценка на потребностите. За всеки от хората с дефицити ще се разработва индивидуален план, съобразен с конкретните нужди и състояние. Прогресът на всеки от посещаващите Центъра ще бъде отчитан редовно, за да се гарантира най-доброто възможно качество на обслужване и развитие.

Заместник-кметът Бачева изрази надежда, че новооткритият Център ще допринесе значително за подобряването на качеството на живот на хората с интелектуални затруднения и ще подкрепи тяхната успешна социална интеграция.