Нов адрес за подаване на документи за такса смет според количеството отпадъци

Фирмите, които искат да плащат такса смет за нежилищните си имоти според количеството на генерираните отпадъци, вече могат да подават своите молби или декларации на още един адрес в столицата. Дирекция „Икономика и търговска дейност“ на Столична община приема документи на ул. "Доспат" № 70 (до НДК), както и на познатия адрес: ул. "Оборище" № 44 .

До 30 ноември е крайният срок, в който юридическите лица могат да заявят, че желаят да им се определи такса смет за 2024 г. според количеството отпадъци. Компаниите, които не използват тази възможност, ще плащат според отчетната стойност или данъчната оценка на същите имоти.

През миналата година в дирекция „Икономика и търговска дейност“ са постъпили общо 7 500 молби и декларации за определяне на ТБО според количеството смет.
Необходимите образци на документи могат да бъдат намерени на сайта на Столична община:  https://www.sofia.bg/sample-documents   

Освен в дирекцията, документи могат да бъдат изпращани и чрез лицензираните пощенски оператори също до двата адреса, дадени по-горе.
Работното време на дирекцията за прием на документи е всеки делничен ден от 9:00 до 17:30 ч.

25.10.2023