Никола Барбутов взе участие в Деветото издание на Форума за икономическо, социално и териториално сближаване

Зам.-кметът на Столичната община Никола Барбутов с ресор „Европейски политики, международна дейност и туризъм“ взе участие в Деветото издание на Форума за икономическо, социално и териториално сближаване.

В рамките на Форума бяха обсъдени редица теми, сред които ролята на градовете и регионалното развитие, тройният преход, конкуренцията, растежът, социалната справедливост и бъдещето на Политиката на сближаване.

Събитието бе открито с видеообръщение от председателя на Европейската комисия Урсула вон дер Лайен. Тя подчерта, че резултатите от прилагането на Политиката на сближаване са видими – догонващите в развитието си страни от ЕС, които се присъединиха през 2004 г., вече могат да се похвалят с доходи, достигащи почти 80% от средния за ЕС. Председателят на ЕК посочи, че Политиката на сближаване се адаптира към новите обстоятелства и играе важна роля за преодоляване на редицата предизвикателства от последните години.

В своето обръщение еврокомисарят по сближаване и реформи Елиза Ферейра подчерта, че се намираме във важен момент, белязан от структурни и трансформиращи промени, както и политическа динамика. Основното ѝ послание бе, че „европейският проект и Политиката на сближаване са проекти на надежда.“ Комисар Ферейра подчерта нуждата от публична политика за регионално развитие, която помага на най-слабите региони да се изправят пред огромното предизвикателство „да използват своите активи и капацитет в един отворен и много конкурентен пазар, така че гражданите на всяка страна, регион или град да могат да усетят ползата от европейската интеграция.“ Елиза Ферейра говори за духа на партньорство и идеите, които трябва да бъдат идентифицирани и стимулирани на регионално и местно ниво. Тя посочи и решаващата роля на административния капацитет и подкрепата за държавите чрез Инструмента за техническа подкрепа.

Вторият ден бе открит от Роберта Мецола, председател на Европейския парламент, и от еврокомисаря по работни места и социални права към Европейската комисия Никола Шмит. Еврокомисарят направи препратка към уроците на Жак Делор и посочи, че няма как да има „конкуренция, която стимулира, или сътрудничество, което укрепва, без солидарност, която обединява.“ "Кохезионната политика е онази европейска солидарност, приложена на практика. Следвайки стъпките на Делор, ние трябва да го укрепим и оформим, за да го адаптираме към новите предизвикателства на нашето време" – каза Никола Шмит.

Представители на българските местни власти на Форума бяха още кметът на община Тетевен и член на УС на НСОРБ д-р Мадлена Бояджиева, заместник-кметът на община Враца Александър Владимиров и изпълнителният директор на НСОРБ, Силвия Георгиева. Сред участниците от страната бяха и представители на национални институции, управляващи органи, икономически и социални партньори.

15.04.2024