На 25 май изтича срокът за подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия

Избирателите в неравностойно положение, които не могат да гласуват в изборното помещение, могат да заявят гласуване с подвижна избирателна кутия до 25 май.

Тази година избирателите, трябва да подадат две отделни заявления, ако искат да гласуват и на двата вида избори – за членове на Народно събрание и ЕП.​​​​​

​​​​​​Заявленията трябва да бъдат подписани лично и изпратени до 25 май до районната администрация по постоянен/настоящ адрес. Това може да стане с упълномощено лице, по пощата, с факс или електронно на интернет страницата на общинската администрация. За да подадете заявлението си електронно, трябва да имате профил в системата за “Електронно връчване” https://edelivery.egov.bg/
При подадени минимум 10 заявления, които отговарят на изискванията за гласуване с подвижна избирателна кутия, кметът на общината уведомява районната избирателна комисия(РИК), която със свое решение определя броя на секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия.
Ако избирател в неравностойно положение не успее да подаде заявление в срок, той все пак може да гласува с подвижна избирателна кутия, като заяви това не по-късно от 5 дни преди изборния ден ( 3.06.2024г.), но при условие, че на територията на населеното място вече е определена подвижна секционна избирателна комисия.

Как се гласува с подвижна избирателна кутия?
На 9 юни 2024г. членовете на подвижната секционна избирателна комисия ще посетят всеки избирател, който е подал заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия. Избирателят ще получи бюлетина/и за гласуване за членове за Народно събрание и ЕП, които трябва да бъдат подпечатани с печата на комисията в момента на получаването им.
Избирателят трябва да направи своя избор сам, а след това да сгъне бюлетината/ите, за да се запази тайната на вота. След това бюлетината/ите се предават на СИК, за да бъдат отстранени уникалните номера и да се постави втори печат, преди поставянето на всяка бюлетина в съответната урна.

23.05.2024