Национална кръгла маса за финансиране на инвестиции в енергийна ефективност ще се проведе в София на 27 ноември

Столична община, ЕнЕфект и Общинска мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия организират следващата национална кръгла маса за финансиране на проекти за енергийна ефективност и ВЕИ, която ще се проведе в комбиниран присъствен и онлайн формат на 27 ноември в София и ще се съсредоточи върху стратегическата визия, политиките и реформите за осъществяването на енергийния преход.

След успешното събитие, проведено на 5 октомври 2023 г., и последвалата го пресконференция на 24 октомври с участието на министъра на околната среда и водите Юлиан Попов, заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева и члена на Управителния съвет на Българската стопанска камара Иван Велков относно развитието на финансовите инструменти за обновяване на сгради, кръглата маса за финансиране на устойчива енергия в България продължава със следващата, 11-та среща, организирана в рамките на годишната конференция на Асоциацията на българските енергийни агенции. Кръглата маса ще се проведе през първия ден от тридневното международно събитие по теми, свързани с декарбонизацията на българската икономика: от стратегическо планиране и механизми за финансиране до управление на енергията в общините, намаляване на енергийната бедност, създаване на енергийни общности, схеми за сертифициране на сгради и развитие на умения.

По време на форума се очакват първите институционални представяния на енергийното моделиране и прогнозите, свързани с Интегрирания национален план климат и енергия, с акцент върху потенциалните икономии, необходимите политически действия и обема на инвестициите на секторно равнище. Разбира се, ще се обърне внимание на ролята на сградния сектор, разглеждайки резултатите от Националната програма за обновяване в рамките на Плана за възстановяване и устойчивост на общинско равнище.

В последващите дискусионни сесии ще се обсъдят въпроси, свързани с възможните по-мащабни инвестиции в сектора, включително разработването и капитализирането на Националния фонд за декарбонизация, инструментите за сертифициране и развиването на знания и умения за енергийния преход.

Сред водещите теми са:

  • Глобалната перспектива за развитието на финансовите инструменти и последиците за Българския фонд за декарбонизация
  • Инструменти за мониторинг и оценка на интелигентни и ефективни сгради
  • Умения за прехода към чиста енергия: съществуващи пазарни пропуски и нови добри практики

Кръглата маса ще започне в 09:00 ч. на 27 ноември, когато стартира и XVI Национална конференция на Асоциацията на българските енергийни агенции.

Линк за регистрация: https://forms.gle/uubw2U3q4fxwohhN9

Предварителна програма (актуализирана): Програма

За допълнителна информация можете да следите и страниците на ЕкоЕнергия и ЕнЕфект във Фейсбук, както и на www.besmartproject.net.

23.11.2023