Най-важни са качественото изпълнение и работата в срок, подчерта кметът Васил Терзиев на среща с КСБ

Кметът на София уточни, че се работи за осигуряване на по-голяма прозрачност и яснота по процедурите на обществените поръчки

​​​​​Кметът на София Васил Терзиев проведе среща с представители на ръководството на Камарата на строителите в България (КСБ), на която обсъдиха работата по Капиталовата програма и инвестиционните проекти за тази година, както и въпроси, свързани с подобряване качеството на работа, прозрачността при провеждането на обществени поръчки и индексацията.

В срещата от страна на Столичната община  (СО) участваха и зам.-кметовете по „Финанси и здравеопазване“ Иван Василев и по „Правен и административен контрол“ Никола Лютов.

Васил Терзиев информира, че се работи за осигуряване на по-голяма прозрачност и яснота по процедурите на обществените поръчки. "Целта е да бъде ясно какви са техническите задания, което е важно за повишаване на изискванията за качество. Да има прозрачност и предвидимост и да се даде по-дългосрочен поглед какво и къде ще се изпълнява" – посочи също столичният кмет. По думите му колкото строителите се справите по-добре, гражданите ще виждат ефект от работа в града.
Важно е да се постигне по-високо качество, акцентира Терзиев. Кметът на София подчерта, че "единственото, което Столичната община иска от строителите, е обектите да се изпълняват качествено и в срок. Ако някой ви каже нещо по-различно, – заяви Терзиев, – значи има смущение в сигнала."
Васил Терзиев информира също, че продължава подготовката на платформа за картиране на проектите, които общината ще изпълнява. Целта е те да са публични и видими.

Във връзка с обявяване на обществени поръчки от районните администрации се планира това да се извършва от централизирано звено към СО.

Заместник-кметът Иван Василев информира, че се работи по изпълнението на Капиталовата програма на общината. Той извършва проверки на обектите в строеж като бул. “Рожен“, бул. “Филип Кутев“ и др., на детски градини и паркинги. "Целта е да повишим изпълнението на Капиталовата програма" – подчерта Василев.
Той съобщи, че Столичната община има подписани споразумения за финансирането на 19 проекта на обща стойност над 50 млн. лв. От тях 10 са подадени от райони на София, а другите – от Столичната община. Очаква се скоро подписване на споразумение по одобрени проектни предложения. Това са проекти, които ще се изпълняват с финансиране от т.нар. Общински фонд по одобрен списък към държавния бюджет.

От КСБ се интересуваха за планираните инвестиции в сектор ВиК. Заместник-кметът Василев заяви, че започна изграждането на канализационни обекти в кв. “Обеля“, продължава работата в кв. “Драгалевци“, в районите "Банкя", "Нови Искър". Предстои в края на май да стартира строителството на канализация по ул. “Едуард Генов“. Планират се обществени поръчки за изграждане на корекция на р. Драгалевска и др.

По отношение на проекти по ОПОС 2021 – 2027 за канализация в процес на подготовка е втори етап – Изграждане на ВиК инфраструктура в София на приблизителна стойност 230 млн. лв. В момента са разгледани няколко проекта, но те са върнати за отстраняване на забележки.

Кметът Терзиев информира също, че се предвижда оформянето на т.нар. “зони за намеса”. Това са бизнес или индустриални зони, в които трявба първо да бъде изградена нужната инженерна инфраструктура и след това да се пристъпи към изграждане на сгради. По този начин се осигурява необходимото за развитие на цялата зона, а не се работи на парче.

По време на срещата бяха обсъдени и въпроси, свързани с искането на строителите за индексация. Към момента се изпълнява решението на предишния Столичен общински съвет за индексация от 15%. Екипът на кмета Терзиев пое ангажимент да се проведе съвместна среща с Министерство на финансите, Министерство на регионалното развитие и благоустройството и на нея да се обсъдят въпросите, свързани с индексацията.

Камарата бе представена от инж. Илиян Терзиев, председател на КСБ, и инж. Любомир Качамаков, инж. Благой Козарев, инж. Светослав Глосов, инж. Егмонт Якимов, инж. Стефан Тотев, арх. Иван Несторов и Ренета Николова, главен редактор на в. “Строител“ и прокурист.

09.05.2024