Над 8000 фирми през 2023 г. ще плащат такса смет според количеството


Над 8000 фирми и юридически лица в София подадоха молби и декларации за определяне на такса смет за нежилищните имоти според количеството на генерираните отпадъци. Двумесечният срок за внасяне на документите приключи вчера.

През ноември служителите в дирекция "Икономика и търговска дейност" на Столична община работеха с удължено работно време, както в събота и неделя, за да могат да приемат молбите и декларациите на всички желаещи да плащат такса смет през 2023 г. според количеството отпадъци. Цената за контейнер от 1100 л е 1540 лв., а за контейнер от 3,5 куб. м – съответно 9235 лв. годишно.

Юридическите лица, които не се възползваха от тази възможност, ще плащат такса смет за 2023 г. според отчетната стойност или данъчната оценка на нежилищните имоти на съответните фирми.

Срокът за плащане на последната вноска за такса смет за изтичащата 2022 г. от физическите лица – собственици на недвижими имоти, също приключи вчера, 30 ноември. Върху дължимите суми за местни данъци и такси вече се начисляват законните лихви, уточниха от дирекция "Общински приходи" на СО.

01.12.2022