Над 1800 столичани се възползваха от нова социална услуга на Столична община

Над 1 800 потребители бяха обслужени при предоставяне на патронажна услуга по проекта на Столичната община „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА+ В ОБЩИНА СТОЛИЧНА“ процедура „Патронажна грижа+“ и  „Патронажна грижа+" – Компонент 2. Бюджетът на проекта е общо 10 120 530 лв.

Ръководител на проекта е зам.-кметът по направление „Социални дейности и интеграция на хора с увреждания“ на Столичната община – Албена Атанасова.

Приключването на проекта бе отчетено на пресконференция от г- жа Светлана Ангелова, директор на дирекция „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти“ на Столична община.

Проектът имаше за цел да подпомогне възрастни хора и хора с увреждания в тяхното ежедневие, съобразно индивидуалните потребности на всеки, както и да осигури краткосрочна подкрепа за лица, които са поставени под карантина от здравните власти във връзка с COVID-19 – пазаруване, административни, битови услуги и други.

Патронажната услуга е една от двете основни дейности по проекта. Втората основна дейност беше насочена към превенция разпространението на COVID-19 в над 90-те столични социални услуги, които са делегирани от държавата дейности, с над 1212 служителя. За целта по проекта беше нает неспециализиран персонал от над 140 служители и бяха осигурени необходимите лични предпазни средства, дезинфекционни материали и препарати.

В процес на стартиране е нов проект „Грижи в дома“, който ще бъде идентичен на проекта „Патронажна грижа+“. В рамките на 12 месеца ще бъдат подпомогнати съобразно индивидуалните им потребности хора с увреждания и хора в невъзможност за самообслужване, ще им бъдат предоставени социални услуги и психологическа подкрепа, доставка на храна по домовете, плащането на битови сметки и други.

 

06.12.2022