Надежда Бачева: Столичната община си партнира успешно с неправителствения сектор

Заместник-кметът Надежда Бачева запозна делегация от Косово с опита на общината в управлението на социалните услуги

Заместник-кметът по социалните дайности Надежда Бачева се срещна с делегация от Косово, която е в България, за да взаимства опит от българските институции в социалната сфера. Представители на косовска социална платформа от граждански организации, които работят за сътрудничество с публичните власти в страната по политики в различни области, задаваха въпроси, свързани с практиките при партньорството между Столичната община и неправителствения сектор.

“Делегирането на част от социалните услуги към неправителствени организации е от голяма помощ за общината и повишава значително качеството на всяка една услуга. Разчитаме на опита на хората в тези организации и на добре структурираните им екипи от специалисти” – каза Надежда Бачева.

Заместник-кметът по социалните дейности насърчи колегите си от Косово, че това е вярната посока и се надява също все повече общини в България да започнат да си партнират с граждански организации при управлението на социалните услуги. Част от социалните услуги в София се управляват от общината, но направлението “Социални дейности и интеграция на хора с увреждания” контролира изпълнението на всяка една от тях. Към момента на територията на Столичната община има 110 действащи социални услуги, като през следващата година се очаква да бъдат разкрити още 15 такива.

22.04.2024