Мобилни пунктове за отпадъци се организират в 4 района

През месец април гражданите на София ще имат възможност да предадат своите опасни отпадъци на четири Мобилни пункта.

Първият Мобилен събирателен пункт е в район „Люлин“.

Пунктът е отворен на 7 април (петък) 2023 г. с обичайното работно време от 8:30 до 14:30 часа и обичайното местоположение на бул. „Захари Стоянов“ № 15, пред районна администрация „Люлин“.

От 19 – 21 април ще се проведе традиционната пролетна тридневна кампания за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата, която обхваща районите „Оборище“, „Лозенец“ и „Младост“.

Мобилният пункт ще бъде разположен от 8:30 до 14:30 часа, както следва:

Район „Оборище“

19.04.2023 г. (сряда) – бул. „Янко Сакъзов“, на входа на парк „Заимов“, срещу ул. „Васил Априлов“.

Район „Лозенец“ е с ново местоположение за съответния пункт.

20.04.2023 г. (четвъртък) – ул. "Йосиф Петров" (от северната страна), в участъка между ул. "Арх. Йордан Миланов" и ул. „Митрополит Кирил Видински“.

Район „Младост“

21.04.2023 г. (петък) – ж.к. "Младост 1", бул. „Андрей Сахаров“, на паркинга пред магазин CHINA CITY (между бл. 44 и бл. 45).

 

Безвъзмездно ще се приемат следните опасни отпадъци, образувани от домакинствата:

  • Живак и живаксъдържащи уреди (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни);
  • Лакове и бояджийски материали;
  • Домакински препарати и химикали;
  • Мастила и замърсени опаковки;
  • Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност).

Действащата Система е единственият възможен законен начин гражданите на столицата да предадат съхраняваните в домовете им отровни препарати и химикали.

0700 11 750 е универсалният тел. номер за запитвания и заявки.

Системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата, плод на съвместните усилия на Столична община и "БалБок Инженеринг" АД, се прилага успешно на територията на общината от 2012 г.

Допълнителна информация можете да намерите на интернет страниците на БалБок, Столична община и Столичен инспекторат, както и на страницата на БалБок във Facebook.

Вижте още:

График на Мобилния събирателен пункт за 2023 г.

Информационна листовка

04.04.2023