Комисията по архитектура на СОС прие Eтични правила за реклама в София

Комисията по архитектура към СОС одобри и допълни предложените от асоциациите за външна реклама Eтични правила при поставянето на билбордове в София.
Преди два месеца, след поставен билборд, който рекламира продукт, еквивалент на марихуаната, и то пред столично училище, председателят на Столичния общински съвет Георги Георгиев изиска от бранша да се изработят правила за съдържанието на външната реклама.

Според записаните текстове, всяка визуална комуникация с цел реклама трябва да бъде изготвена с чувство на отговорност към обществото, както и да не злоупотребява с доверието на гражданите.
В съдържанието на рекламните съоръжения не трябва:
- да има никакви твърдения или визуализации, които да посочват неверни твърдения или изопачаване на факти;
- да оправдава и насърчава действия, които нарушават закона, кодексите на саморегулация или общоприетите стандарти за отговорно поведение спрямо околната среда.

По време на разглеждането на правилата в Комисията по архитектура шефът на Градския парламент поиска да се допълни изрично ограничение на рекламата на продукти, наподобяващи наркотични вещества, особено в близост до учебни заведения.
Правилата се отнасят до всички оператори на външна реклама, включително рекламодателите, комуникационните агенции и др. 

12.07.2023