Кметът Фандъкова проведе работна среща за обсъждане и развитие на партньорство „Култура и креативност“

"Културата и изкуството са приоритети за София. Столична община създаде първата за България дългосрочна стратегия за развитие на културата в София 2013 – 2023. Все още липсва стратегия за култура на национално ниво. Разработихме тази стратегия с участието на творците и гражданите на града. Културата е приоритет и в още един стратегически документ на общината – Стратегия за интелигентна специализация на София с две основни направления: дигитална трансформация и развитие на културните и творчески индустрии и сектора. Друг важен документ в подкрепа развитието на културните политики в София това е и Стратегията „София – творчески град на киното“ към ЮНЕСКО. През 2015 г. София стана част от мрежата на креативните градове на ЮНЕСКО.

Политиките за инвестиции в културата и изкуството създаваме и прилагаме заедно с творците, експертите в културата и жителите на града." Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова по време на работна среща.

Кметът на Столична община Йорданка Фандъкова се срещна с кметове и заместник-кметове на Кюстендил, Перник, Бургас, Габрово, представители на Националното сдружение на общините, представители на български организации, университети и бизнес, който има отношение към културата, представители на мрежата на европейските културни институти в България, за обсъждане и развитие на партньорство „Култура и креативност“. Домакин на срещата беше Асоциация за развитие на София.

Кметът Фандъкова представи изпълнението на първата в България стратегия за развитие на културата „София – Творческа столица 2013 – 2023“ и подчерта визията, последователната политика, постиженията и потенциала на града за развитие на и чрез култура. „Знаем, че такива разкази могат да представят много други общини в България. Точно затова е тази среща – да обединим усилия и нашите градове да бъдат по-силни на европейско ниво и да се възползват от новите възможности, конкретно в областта на културата“ – заяви тя.

Малина Едрева, председател на комисията по образование, култура, наука и културно многообразие, ръководи дискусията, насочена към бъдещето. Светлана Ломева и Севдалина Войнова от Асоциация за развитие на София представиха предстоящия втори Европейски иновационен кампус в София на 8 – 9 юни, 2023, организиран съвместно с Мария Габриел, Европейски комисар по иновации, изследвания, култура, образование и младеж, и визията за партньорството „Култура и креативност“, чиято цел е обединени да защитим интересите на София и България, да ги поставим на европейската карта и да допринасяме към европейските политики.

Участниците в срещата се обединиха около разбирането, че София има капацитет да бъде регионален център на културните и творческите сектори и индустрии за Югоизточна Европа, а една обща платформа ще даде много възможности за подкрепа, застъпничество, общи проекти и взаимна подкрепа и обмен.

Отдавна чакаме такава инициатива. Ние искаме да има такова партньорство, с център България. Трябва да бъдем проактивни и да бъдем заедно“ – каза Геновева Христова, председател на "КреаТех" България.

Изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева изрази подкрепата на Сдружението за инициативата и подчерта, че обединението на всички български общини може да осигури подходяща платформа за обмен на идеи и знания за развитие на партньорството. Тя посочи разработения от консултантския екип на НСОРБ проект на концепция за интегрирани териториални инвестиции в Югозападния район за развитие, която е насочена именно към развитието на културните и творческите индустрии през призмата на информационно-комуникационните технологии и допълни, че това е пример за последователност в политиката на столицата като утвърден генератор на икономически растеж. НСОРБ ще партнира в предстоящия в началото на юни Европейския иновационен кампус, на който ще домакинства София.

Предстои изработване и подписване на споразумение за съвместна работа с всички заинтересовани, което е важно при изработване на визия за развитието на изкуството и културата до 2033 г., която е в процес на разработване. 

06.04.2023