Кметът на София Васил Терзиев обсъди финансовото състояние на Столична община с министъра на финансите Асен Василев

По данни на Министерството на финансите към 30 септември Столична община отчита налични неусвоени средства по сметки по функция "Образование" в размер на 104,8 млн. лв., от които 92,2 млн. за текущи разходи и 12,6 млн. за капиталови инвестиции. По функция "Здравеопазване" неусвоените средства по сметки са общо 10,2 млн. лв., от които 9,2 млн. за текущи разходи и 1,5 млн. лв. за капиталови. В същото време общината има поети ангажименти за разходи в размер на 1,3 млрд. лв. Министър Асен Василев и кметът на София Васил Терзиев постигнаха съгласие, че е необходимо да се направи анализ на финансовото състояние и на изпълнението на текущите проекти на общината.

По време на разговорите е разгледано и финансовото състояние на „Топлофикация София” ЕАД. Дружеството е натрупало над 1 млрд. лв. дългове към "Българския енергиен холдинг" за доставка на газ.  Двамата са обсъдили необходимостта от финансово оздравяване, преструктуриране на Дружеството и въвеждане на нови технологии за когенериращи и балансиращи мощности.

На срещата е дискутирано и състоянието на Столичния автотранспорт. Министър Василев посочи, че преминаването към електрически автобуси би намалило значително разходите за ремонт и поддръжка на автопарка. По отношение на развитието на Столичното метро са осигурени средства по Националния план за възстановяване и устойчивост, по Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура“ и от националния бюджет. Отделно от това, в бюджета за 2024 г. е предвидена субсидия за градския транспорт в София в размер на 89 млн. лв.

Снимка: Министерство на финансите

 

20.11.2023