Кметът на София Васил Терзиев назначи временно изпълняващ длъжността "директор" на ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“

Николай Савов става временно изпълняващ длъжността "директор" на ОП СПТО. Приоритетна задача на изпълняващия длъжността е да проучи актуалното състояние на завода за отпадъци, има ли данни за безстопанственост при управлението му през последните години и да предприеме стъпки за подобряване на състоянието и ефективността на предприятието.

Още с встъпването си в длъжност Савов се запозна с текущото състояние на завода, което ще бъде представено в следващите дни.

Той има дългогодишен опит в областта на управлението на отпадъците и е работил като директор на Столичното предприятие за третиране на отпадъците от неговото създаване през 2013 г. до 2016 г.

Бил е експерт в „Депо за неопасни отпадъци и ПСОВ „Садината“. От 2018 г. до 2021 г. е бил заместник-кмет „Европейски фондове и екология“ в община Елин Пелин. Работил е и по различни проекти, свързани с управление на отпадъците в България. Николай Савов е доктор на науките в областта на електрониката, енергетиката и автоматизацията. Към момента е главен асистент в Техническия университет – София. Работил е и като преподавател в Минно-геоложки университет „Свети Иван Рилски“.

29.11.2023