Кметът на Васил Терзиев откри глобалната конференция на AMEC в София

Кметът на София Васил Терзиев откри глобалната конференция на Международната асоциация за измерване и оценка на комуникацията (AMEC), която се провежда в България. AMEC е най-голямата професионална асоциация за измерване и анализ на комуникациите в света, а глобалната ѝ конференция обединява международната общност от професионалисти в областта на комуникацията, маркетинга и медийния анализ.

Събитието позиционира България на картата на глобалния комуникационен бизнес, утвърждавайки страната като технологичен и иновационен хъб на Балканите. Темите на тазгодишната конференция са свързани с иновациите в комуникационния сектор, тяхното имплементиране и предизвикателствата, които съпътстват този процес. „София има много предимства, но най-важното, което можем да предложим, е силната и иновативна икономика. Развиващият се IT сектор и добри изследователски институти могат да бъдат използвани, за да посрещнем предизвикателствата на утрешния ден“, заяви Васил Терзиев.

Той подчерта значението и на присъствието на водещи компании, които вече имат офиси в столицата: „Вярвам, че вие вече знаете, че София е не просто добра локация за посещение и събития, но и за развитие на бизнес.
Подкрепата от страна на професионалистите в областта на комуникацията и медийния анализ е изключително важна, – допълни още Терзиев, – за да може политиците да намерят верните послания, които да бъдат възприети от обществото, така че да се върне доверието в институциите. „Всички тези предизвикателства трябва да бъдат насочени правилно, за да изградим едно общество, свързано с бъдещето, където технологиите се развиват, но запазваме човешкото си лице“, отбеляза кметът на София.

В заключение, Васил Терзиев подчерта важността на отговорността пред обществото и необходимостта от сътрудничество между частния и публичния сектор: „Вярвам, че успешните хора трябва да са отговорни пред обществото. Много от нещата, които работят в частния сектор, са важни и в публичния. Трябва да имаш визия, принципи, да имаш добър екип, да работиш с данни, да знаеш откъде тръгваш и накъде отиваш.“