Кметът Йорданка Фандъкова участва в 12-я Директен диалог на кметовете на столици на Европейския съюз

 

Кметът на София Йорданка Фандъкова участва в 12-я Директен диалог на кметовете на столици на Европейския съюз с Европейската комисия в Стокхолм. В рамките на диалога кметовете обсъдиха най-големите предизвикателства в градовете в краткосрочен и средносрочен план и приеха Декларация за социален, устойчив и цифров преход на градовете в ЕС.

„Последиците от пандемията Ковид-19, климатичните и енергийните кризи удрят силно градовете. За да изпълни общите цели на Европа и да постигне енергийна независимост от Русия, Европейската комисия трябва да включи градовете при разработването на програми за финансиране, стратегически планове и политика на ЕС. Освен това достъпът на градовете до финансиране от ЕС може да бъде подобрен чрез установяване на директни канали за финансиране или чрез по-добро насочване на градовете със средства, управлявани от държавите членки под формата на споделено управление“ – се казва в декларацията, подписана от европейските кметове.

Участниците във форума изтъкнаха като предизвикателства: климатичните промени, замърсяването на въздуха, трафика и пренаселването на градовете, което води след себе си нуждата от адекватни социални политики по отношение на детски градини, училища и добра жилищна среда. Това бяха най-често споделяните предизвикателства пред столичните градове. Ролята на новите технологии е в основата на решенията, които споделиха кметовете.

"Към последствията от Ковид кризата и войната в Украйна в България се добавя и политическата криза. Все още няма приет държавен бюджет и съответно не е приет бюджет на общината" – каза кметът на София Йорданка Фандъкова. В думите си тя посочи, че общината е включила „технологиите при работата по основните приоритети за град: модернизацията на градския транспорт, подобряване на качеството на въздуха и развитието на зелената система.“

Йорданка Фандъкова посочи: „Изпълняваме най-мащабната програма за инвестиции и модернизация на градския транспорт. За 14 години изградихме 80% от столичното метро, което днес има три линии и превозва 450 хил. пътници дневно. Подменяме старите превозни средства с нови, заменяме дизеловите автобуси с електробуси. Очакваме електрическият транспорт да заеме 70% от системата на градския транспорт до края на тази година и да бъде още по-привлекателен. Изключително важно за София е, че през последните години постигнахме устойчиво намаляване на замърсяването на въздуха.“

По думите на кмета на София „Използването на новите технологии помага на общината за информиране на гражданите и събирането на данни.“ Фандъкова съобщи, че "е създадена система за измерване на качеството на въздуха с градски сензори, която в реално време измерва нивата на шест показателя. От началото на 2023 г. заедно с екип от Софийския университет общината извършва дистанционен мониторинг на качеството на въздуха чрез използването на дронове. Благодарение на това се извършава допълнителен контрол на замърсяванията на въздуха. Стартираме и нова разработка за създаване на дигитален двойник на града. В резултат на това, ще бъде изготвен план за адаптация към климатичните изменения с природно базирани решения и изграждане на конкретна зелена инфраструктура" – посочи също кметът Йорданка Фандъкова.

 

На снимката Карин Вангорд – кмет на Стокхолм – и Йорданка Фандъкова – кмет на София

  

05.05.2023