Кметът Йорданка Фандъкова провери извършването на модернизация на инсталациите на завода за отпадъци на София

Кметът Йорданка Фандъкова провери извършването на модернизация на инсталации на завода за отпадъци на София. Инвестициите в модернизация се изпълняват след направени консултации с експерти от Виена и Берлин, които са специализирани в работата по проекти по опазване на околната среда и енергийна ефективност.

Кметът Фандъкова посети инсталациите и депо „Садината“ заедно с директора на Общинското предприятие Фридрих Катцер и се срещна с работещите в завода.
Новата техника и механизация, които са изпълнени в различни инсталации на предприятието, имат за цел да модернизират режима на работа. Монтиран е нов шредер, предстои монтаж на система от лентови транспортьори за сграда за механично сепариране на завода. Кметът Фандъкова посети основната сграда за биосушене, през която минава потокът от смесени битови отпадъци. В нея при автоматичен режим на работа са два крана, на които са подменени нови кабеловодещи вериги. С тази модернизация се подобрява технологичният процес и качеството на произведения RDF.

Шест нови оборудвани автомобила са осигурени за транспортиране на битови, хранителни отпадъци до инсталацията в Хан Богоров, където се произвежда компост и ел. енергия.

Предстои също и подмяна на пълнежа на биофилтрите на сграда „Биосушене“ в инсталация за механично-биологично третиране на отпадъци, както и монтиране на преса и лентови транспортьори в сградите за механично сепариране и за производство на RDF на завода. Въведена в експлоатация е четвърта клетка на депо "Садината".

В момента на покривите на основни сгради на завода за отпадъци е в процес на изграждане фотоволтаична инсталация. Тя е с мощност 1809,4 kWp, от която се очаква да достигне производителност от над 2100 МWh електроенергия на година и ще осигури за нуждите на завода около 8,5% от общото потребление на предприятието.

С така направените инвестиции са постигнати резервираност и обезпечаване на процесите на работа на инсталациите в непрекъснат ежедневен режим на работа 24/7 през цялата година.