Кметовете София и Любляна обменят опит в областта на разделното събиране на отпадъци

Любляна е първата европейска столица, включила се в инициативата „Нулеви отпадъци“

Опит по отношение на разделното събиране на отпадъци обмениха кметът на София Йорданка Фандъкова и кметът на Любляна Зоран Янкович. Кметът Фандъкова беше на посещение по покана на кмета на Любляна заедно със заместник-кметовете по екология Десислава Билева и по международна дейност Ирина Савина.

Любляна е първата европейска столица, включила се в инициативата „Нулеви отпадъци“ през 2014 г. Екипът на Столична община сподели със своите домакини за усилената си работа през последните години за надграждане на системата за разделно събиране на отпадъци, както и че София би желала да продължи сътрудничеството си с Любляна – градът с най-добра система за разделно събиране в Източна Европа. Споделено беше намерението на г-жа Фандъкова да се разшири системата за разделно събиране на отпадъци в София чрез осигуряване на площадки за разделно събиране на отпадъци в кварталите, както и с изграждането на първата в България инсталация за третиране на едрогабаритни отпадъци с център за повторна употреба. По модела на Любляна първата площадка за разделно събиране ще бъде изградена в район „Витоша“.

Кметът на Любляна също сподели своя опит като с готовност предостави и проекта на един от изградените там центрове, за да послужи като модел за бъдещия център в район „Витоша“. По време на посещението кметът Фандъкова и екипът посетиха инсталацията за преработка на отпадъци. Преди няколко години Любляна изгради инсталация за Механично биологично третиране на отпадъци, в която се произвежда RDF гориво от смесения битов отпадък, както и електричество и компост от биологичния отпадък, каквито има и в София. Любляна работи по последния етап за изграждане на инсталация за производство на енергия от RDF  гориво.

От своя страна Янкович отбеляза сериозния напредък на София в строителството на метро, обновяването на градския транспорт и подобряването на градската среда, като подчерта, че Любляна работи върху реализацията на ВиК проекти в различни части на града. На финала на срещата двамата кметове, които работят заедно от години, се договориха да продължат сътрудничество и споделяне на взаимен опит.