Кампанията на Столична община „Компостирай вкъщи“ ще се състои в Панчарево


В събота, на 13 май, в Панчарево ще се проведе информационната кампания „Компостирай вкъщи“. Събитието ще се състои от 11 до 13 часа  в зоната за отдих „Плажа“. На място ще е разположен и Екопавилион, на който служители от Столична община ще предоставят информация на гражданите за правилното и екологосъобразно предаване и изхвърляне на различни потоци отпадъци.

„Компостирай вкъщи“ е кампания на Столична община, която се провежда вече за 4-ти път. Пилотно инициативата е стартирала още през 2009 година, като до настоящата кампания са раздадени общо 10 800 броя компостери на гражданите. Предвижда се по настоящата кампания да бъдат раздадени до 2 000 бр. компостери на столичани.

Инициативата на Столична община цели постигането на положителен ефект в много аспекти, най-важните от които са стимулиране на съзнанието на гражданите за разделно събиране и намаляване на количеството битов отпадък, генериран на територията на гр. София. Компостирането в домашни условия често се счита за най-полезния от екологична гледна точка начин за справяне с битовите биоразградими отпадъци, тъй като намалява емисиите и разходите, свързани с транспортирането на тези отпадъци, както и последващото им третиране в съответните инсталации.

Компостерите са с обем от 720 л, лесни за сглобяване и разглобяване, с множество странични отвори, осигуряващи постоянен приток на кислород и вратички в основата, които позволяват лесното извличане на компоста. Компостът представлява естествен, при това почти безплатно произведен тор, чието внасяне в почвата подобрява нейния състав, добавят се и необходими за растежа и развитието на растенията хранителни вещества в съотношение, близко до оптималното. Той се получава в резултат на естествени биохимични процеси, водещи до разлагане на растителна маса. Компостът се приготвя от събраните в градината листа, окосена трева, всевъзможни други растителни отпадъци, отпадъци от кухнята като обелки от плодове и зеленчуци, листа от запарен чай, остатъци от кафе и др.

12.05.2023