Йорданка Фандъкова: С една трета намалихме броя на домакинствата, които се отопляват на твърдо битово гориво

Столичната община кандидатства по новата ОП „Околна среда“ за подмяна отоплението на още 10 000 домакинства

"През 2020 г. започнахме реализацията на два проекта за подмяна на печки на дърва и въглища и вече сме подменили 11 300 уреда. Заедно със семействата, които сами финансират тази дейност, сме постигнали намаляване с една трета на броя на семействата, които се отопляват на дърва и въглища на територията на Столичната община." Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова по време на проверката си на монтажа на нови екологични уреди в кв. „Суходол“.  Семейство  Хаджийски са кандидатствали за подмяна на старата си печка и днес в дома им се монтира пелетна камина с водна риза и два радиатора. При срещата си със столичния кмет те споделиха, че вече са закупили пелети, очакват новата камина да е по-лесна за обслужване и да бъде по-чисто в дома им през зимния сезон.

Кметът Фандъкова посочи, че  програмата на Столичната община за подобряване качеството на въздуха и усилията в тази посока дават резултат. За четвърта година Столичната община няма превишение на средногодишните норми за фини прахови частици и чувствително намаляват и средноденонощните показатели.

Екипът на кмета Йорданка Фандъкова е изготвил ново проектно предложение за подмяна на старите печки на твърдо битово гориво с екологични уреди на още 10 000 софийски домакинства. "Проектното предложение ще бъде подадено до 24 октомври за одобрение и финансиране по новата Програма „Околна среда“.  Столичната община ще обяви и обществените поръчки за избор на изпълнители по тази програма, тъй като новото изискване, което въведоха всички управляващи органи, е към датата на кандидатстване всички обществени поръчки да бъдат обявени" – каза зам.-кметът Десислава Билева. Поръчките ще бъдат обявени изцяло по насоките на управляващия орган. По новата програма домакинствата ще могат да кандидатстват както за различни екологични отоплителни уреди, така също за термопомпи, а социалнослабите семейства ще могат да кандидатстват и за фотоволтаици.

Снимки Аделина Ангелова 

 

19.10.2023