Ирина Савина: Подадени са проектни предложения за изграждане на 4 нови спортни площадки в столични училища

„Столична община подаде  4 проектни предложения за изграждане на нови спортни площадки в столични училища по „Програма за изграждане на нови и основен ремонт на съществуващи спортни площадки в държавните и общинските училища на Министерство на образованието и науката." Това каза зам.-кметът на направление „Европейски политики, международна дейност и туризъм“ Ирина Савина.  

Подадените проектни предложения са максималният допустим брой по Програмата и включват 16. ОУ „Райко Жинзифов“, район „Надежда“; 68. СУ „Академик Никола Обрешков“, район „Искър“; 108. СУ „Никола Беловеждов“, район „Искър“ и 137. СУ „Ангел Кънчев“, район „Люлин“.

Стойността на проектите е 700 000 лв., като финансирането е с изцяло безвъзмездна финансова помощ.

08.11.2023