Информационен ден по проект "Слънчеви градове" (SOLAR CITIES) на 11.07.2023


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

На 11.07.2023 г. (вторник) от 16:00 до 18:00 ч., на изхода на метростанция „Бели Дунав“ (от страната на пазар „Връбница“), Столична община организира провеждането на информационен ден по проект "Слънчеви градове" (SOLAR CITIES), който се финансира от Европейската инициатива за климата (EUKI).

Целта на събитието е да се представи най-новото проучване за потенциала на слънчевата енергия на над 2 000 сгради за производство на електричество от възобновяеми източници, както и да се популяризират сред обществеността най-новите тенденции и технологии в областта на възобновяемата енергия, да се представят добрите практики и примери от Европа.

Информационният ден е в рамките на проект "Слънчеви градове" (SOLAR CITIES), който е със срок на изпълнение до м. декември 2023 г. и се реализира с финансовата подкрепа на Европейска инициатива за климата (EUKI) – инструмент за финансиране на Федерално министерство на околната среда на Федерална Република Германия.

Проектът цели да подпомогне процеса по оползотворяване на потенциала на покривните пространства в градовете с цел производство на електричество от фотоволтаични инсталации, както и насърчаването и улесняването на инвестициите във фотоволтаични инсталации от местното население, бизнеса и обществените институции.

Столична община отправя покана към всички заинтересовани лица да вземат участие в информационния ден.
 

Документът е изготвен в изпълнение на проект "Слънчеви градове" (SOLAR CITIES), финансиран от Европейската инициатива за климата (EUKI)

04.07.2023