Изграждат се зелени споделени пространства в „Захарна фабрика“

Кметът на София Йорданка Фандъкова провери изграждането на зелени споделени пространства в  ж.к. „Захарна фабрика“. Проектът включва  зоната от блок 1 до блок 30 в квартала. На мястото на старите тротоари и алеи се изграждат нови с паважна настилка тип „бехатон“. В междублоковите пространства се обособяват места за отдих, като се подравнява и се затревяват зелените площи, засаждат се многогодишни цветя и храсти и се обособяват  зелени острови, на които  се разполагат контейнери за разделно събиране на отпадъци. Зелените площи са на територия от 24 декара. С направената инвестиция в квартала се създава удобство за придвижване на пешеходците, както и възможност за прекарване на свободното време в паркова среда близо до дома, приоритети в програмата на кмета Йорданка Фандъкова.

Благоустрояването на междублокови пространства в ж.к. "Захарна фабрика" е част от проекта на Столична община – „Изграждане на Мрежа от зелени споделени пространства за облагородяване и отдих, локализирани в междублоковите пространства на 6 столични района – "Илинден", "Надежда", "Връбница", "Красна поляна", "Възраждане" и "Сердика" – и се финансира по ОПРР 2014 – 2020 г.

 

Снимки: Денис Христов

27.10.2023