Иван Василев, зам.-кмет на Столичната община: Заедно с районните кметове работим по конкретни идеи за прилагане на финансова децентрализация в София

"Децентрализацията е изключително актуална и за новия екип на Столичната община." Това каза заместник-кметът по финанси и здравеопазване на София Иван Василев на заключителната конференция по проект "Развитие на фискалната децентрализация и подобряване на финансовото управление на местно ниво в България", организирана от НСОРБ. Той припомни, че кметът Васил Терзиев на първата си работна среща с всички районни кметове в Столична община е повдигнал темата за местната и финансовата децентрализация в София.

По думите на Иван Василев "в момента районните кметове изработват конкретно предложение как в Столична община да се приложи принципът на финансова децентрализация и как повече приходи да остават в районните администрации. Задействан механизъм, по който повече пари да отиват при районите " – посочи също столичният зам.-кмет Василев.

По темата за прозрачността Иван Василев даде за пример Бюджета на Столична община, който бе представен и обсъден пред повече от триста души в аулата на Софийския университет. Общинският екип отговори на повече от 40 въпроса, свързани с бюджета. Включени са предложения и на гражданите, а бюджетът е направен в разбираем за гражданите формат.

"На страницата на Столичната община се публикува информация с разбивка как се харчат парите на софиянци, което е изключително важно за прозрачността. Искаме съгражданите ни да знаят къде отиват парите им – за транспорт, зелена среда, събития, образование. С първия си бюджет екипът на кмета Терзиев въведе гражданско участие – софиянци ще кажат как да инвестираме 5.3 млн. лв. С това тестваме нагласите на обществото дали иска да участва в управлението, ако да – ще разработим съответните политики " – заяви също заместник-кметът Василев.

Иван Василев даде пример за сътрудничеството на Столична община с INSAIT – Институт за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии, за преформатиране на вътрешни процеси в общината чрез новите технологии.

Участници в заключителната среща по проект "Развитие на фискалната децентрализация и подобряване на финансовото управление на местно ниво в България" бяха още Мария Касадо – служител по политиките в Главна дирекция „Реформи“ в Съвета на Европа, генерален секретар на Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа, експерти от Центъра за експертиза за добро управление (CEGG) в Съвета на Европа, кметове на български общини и председатели на общински съвети, представители на партньорските организации по проекта.

18.04.2024