Затваря се за ремонт ул. „Николай Коперник“


На 18.04.2023 г. започва ремонтът на улица „Николай Коперник“ в участъка от ул. „Гео Милев“ до ул. "Манастирска“ и продължението ѝ в ул. „Атанас Узунов“ до ул. „Калиманци“ (Иван Щерев) в "Слатина". Ремонтните работи ще продължат около 2 месеца, след което целият участък на ул. „Николай Коперник“ от бул. „Шипченски проход“ до ул. „Калиманци“ ще бъде обновен.

По време на ремонта ще се изгради нова канализация и отводняване, ново улично осветление с LED осветителни тела, тротоари и пътни платна.

Организация на движенето по време на строителните дейности

От 18.04.2023 г. до 16.06.2023 г. (включително) се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. „Николай Коперник“ от ул. „Гео Милев“ до ул. „Манастирска“ и на ул. „Атанас Узунов“ от ул. „Манастирска“ до ул. „Калиманци“.

От 18.04.2023 г. до 16.06.2023 г. автобусна линия № 72 ще се движи по променен маршрут:

- в посока спирка „Хотел "Плиска“: от ж.к. „Западен парк“ по действащия маршрут до кръстовище ул. „Атанас Узунов“ – ул. „Иван Щерев“, наляво по ул. „Иван Щерев“, надясно по ул. „Слатинска“, надясно по ул. „Гео Милев“ и наляво по ул. „Николай Коперник“ по маршрута до спирка „Хотел "Плиска“;

- в посока ж.к. „Западен парк“: от спирка „Хотел "Плиска“ по маршрута до кръстовище ул. „Николай Коперник“ – ул. „Гео Милев“, надясно по ул. „Гео Милев“, наляво по ул. „Слатинска“, наляво по ул. „Иван Щерев“, направо по ул. „Калиманци“, надясно по ул. „Стоил войвода“, надясно по ул. „Каймакчалан“ и наляво по ул. „Атанас Узунов“ по маршрута до ж.к. „Западен парк“.

Автобусите ще спират на съществуващите автобусни спирки в променения участък на маршрута.

За линията се разкриват временни спирки:

- на ул. „Атанас Узунов“ непосредствено преди левия завой към ул. „Иван Щерев“ в посока спирка „Хотел "Плиска“;

- на ул. „Иван Щерев“ на 60,00 метра след левия завой от ул. „Слатинска“ в посока ж.к. „Западен парк“;

- на ул. „Калиманци“ на 25,00 метра след ул. „Атанас Узунов“ в посока ж.к. „Западен парк“.

Закриват се спирки:

- двупосочна с кодове 1973 и 1974 „Ул. "Калиманци“;

- двупосочна с кодове 0729 и 0730 „Зала "Фестивална“.

Схема

13.04.2023