Започва поставянето на инсталацията на Красимир Терзиев „Между миналото, което е напът да се случи, и бъдещето, което вече е било“ в Градската градина

Тази седмица започва поставянето на временната инсталация на художника Красимир Терзиев „Между миналото, което е напът да се случи, и бъдещето, което вече е било“. Творбата ще бъде разположена в Градската градина в София. На мястото на инсталацията е предвидена и програма от тематични събития в рамките на целия период, за който проектът ще остане в градската среда.

"През тази година продължаваме Програмата на Столичната община „Навън“. На мястото на бившия Мавзолей предоставяме възможност за артистични намеси и инсталации в градска среда, – каза зам.-кметът по култура на София Яна Генова. – Програмата е от 2021 г. и с решение на Столичен общински съвет по нея могат да кандидатстват художници и творци. Инсталацията ще бъде място за събития и няма да е изолирана от живота на преминаващите граждани" – посочи също Генова.
Намерението на Красимир Терзиев е да създаде място, на което човек може мислено да се освободи от инерцията на ежедневието. Да седне и да размишлява за миналото, за нерешените проблеми и травми от него, но и да помисли за визия за бъдещето.

"Текстът е свързан както с историческата натовареност на това място – бившия Мавзолей, така и с особения момент на съвременността, в който пребиваваме. Едно от основните ми желания беше да не повтарям модела на монумента, който създава дистанция между зрителя и произведението, а по-скоро да привлека и приобщя публиката, за да стане част от проекта" – обясни Красимир Терзиев, който е преподавател по Културна антропология в Софийския университет.

Творбата на Красимир Терзиев е избрана през 2022 г. във второто издание на Програма „Навън“ на Столичната община сред 8 други предложения. В 13-членната комисия по разглеждане на кандидатурите са участвали експерти от Софийската градска художествена галерия, Националната художествена академия, Министерството на културата, Обществено-експертния съвет по устройство на територията, по градски дизайн и реклама и независими външни експерти. Председател на комисията е проф. Георги Янков, а в състава влизат Аделина Филева, арх. Бойка Къдрева, Димитър Стоянович, д-р Илия Мечков, доц. Михаил Груев, Любен Генов, Полина Стефанова, арх. Йоана Петкова, Любен Домозетски, Илинка Чергарова, Гергана Мудова и Лъчезар Бояджиев. Проектът е гласуван и от Столичния общински съвет, след обществено обсъждане с граждани и представители на културната общност.

Програма „Навън“ на Столичната община е създадена през 2018 г. с решение на Столичния общински съвет за подкрепа на временни художествени инсталации в градска среда и в подкрепа на стратегията за развитие на София. Целта ѝ е да обживи и придаде нов смисъл на едно от историческите „бели петна“ в центъра на столицата – площадката на бившия Мавзолей.

Планирано е монтажните дейности да започнат тази седмица и да приключат до края на месец април. Инсталацията „Между миналото, което е напът да се случи, и бъдещето, което вече е било“ ще бъде открита в началото на месец май и ще остане част от градската среда на столицата в рамките на следващата една година.